• My posts on different sources will be posted here
    • Trade Balance to Unbalance Political Balance [The Politicon] – Click
    • «Наша цель состоит в успешной координации трех составляющих: государственного участия, научной идеи и производственной активности» [Bakinskiy Rabochiy, 1news.az] – Click 
    • “Azərbaycan bankları və onların regionlarda fəaliyyəti” [CBAR.az] – Click
    • “Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi” [sei.az]  – Click
Advertisements